ریشخند فرشتگان به بی حجاب ها

رسول خدا(ص) ازحضرت جبرئیل(ع) پرسیدند :

آیا فرشتگان هم خنده و گریه دارند ؟ جبرئیل(ع)فرمودند:بله

زمانی که زن بی حجاب وبد حجابی می میرد،وبستگانش

اورا در قبر می گزارند و روی آن زن را با خشت وخاک می

پوشانند تا بدنش دیده نشود ،فرشتگان می خندند ومی

گویند :

تاوقتی که جوان بود وبا دیدنش هر جوانی را تحریک می

کرد وبه گناه می انداخت.(پدر ومادر وشوهرش و...ازخود

غیرت نشان ندادند)و اورا نپوشاندند،ولی اکنون که مرده

وهمه از دیدنش تنفر دارند ، اورا می پوشانند !

(مواعظ العددیه،ازمرحوم شیخ عباس قمی )

برگرفته از وبلاگ http://30ya30110.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 25 بازدید