نصيحت شيطان

موسي(ع) در راهي شيطان را ديد,در ضمن گفتگويي از او پرسيد

چه گناهي است كه اگر انسان آن را انجام دهد تو بر او آنچنان مسلط مي شوي كه هر كجا بخواهي او را مي كشاني؟

شيطان گفت:انساني كه از عمل نيك خود خوشحال باشد آنرا بسيار تصور كند ولي گناهش را كوچك و ناچيز بشمرد

من بر او مسلط مي شوم

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ماهرخ بهار

زیبا و عالی http://mahrokham.persianblog.ir/