نمونه ای از حساب پس دادن

نمونه ای از حساب پس دادن

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روزی به سلمان و ابوذر علیهماالرحمه هرکدام درهمی داد سلمان درهم خود را انفاق کرد و به بینوایی بخشید ولی ابوذر صرف در مخارج خانواده خود کرد.

روز بعد حضرت دستور داد آتشی افروختند و سنگی را  بر روی آن گذاردند همین که سنگ گرم شد و حرارت شعله های اتش در دل آن اثر کرد سلمان و ابوذر را فراخواند و فرمود هر کدام باید بالای این سنگ بروید و حساب درهم دیروز را بدهید سلمان بدون درنگ و ترس پای بر سنگ گذاشت و گفت در راه خدا دادم. وقتی که نوبت به ابوذر رسید ترس او را فرا گرفت از اینکه پای برهنه را روی سنگ بگذارد و تفصیل مصرف یک درهم را بدهد از این رو در تحیر بود. رسول خدا فرمود از تو گذشتم زیرا تاب گرمای این سنگ را نداری و حسابت به طول می انجامد ولی بدان صحرای محشر از این سنگ گرم تر است و تابش آفتاب قیامت از شعله های فروزان آتش سوزان تر. سعی کن با حساب پاک و دامنی نیالوده به معصیت وارد محشر شوی. (از کتاب خزینه الجواهر).

/ 0 نظر / 26 بازدید