مناظره مسلمان و مسیحی

مسلمان: سلام دوست عزیز. در انجیل یوحنا عباراتی وجود دارد که به راحتی می‌توان از آنها دریافت، مسیح آخرین فرستاده خدا نبوده و ما بعد از مسیح باید چشم انتظار یک نبی دیگر هم باشیم. به نظر شما این نبی که بناست بعد از مسیح بیاید چه کسی است؟ در انجیل یوحنا می‌خوانیم: در ابتدای دعوت مسیح وقتی که در جلیلیه ندا می‌کرد، هرکس به من ایمان آورد از بطن او نهرها جاری می‌شود، بسیاری از گروه چون این کلام را شنیدند، گفتند: آیا در حقیقت این شخص همان نبی است؟ بعضی گفتند: او مسیح است(انجیل یوحنا ۴۰:۷). در این آیه روشن و آشکار آمده است که بنی‌اسرائیل منتظر دو شخصیت بودند: ۱- مسیح ۲- آن نبی زیرا سوال می‌کنند: آیا او همان نبی است؟ باز انجیل یوحنا نقل می‌کند، وقتی که یحیای نبی، که پسر خاله حضرت عیسی بود و چند ماه زودتر از ایشان به نبوت رسید، مژده آمدن مسیح را به مردم می‌داد یهودیان هئیتی را نزد یحیی فرستادند تا ببینند او کیست؟ آنان با توجه به بشارت‌هایی که در عهد عتیق موجود بوده است،‌ از وی سه سوال می‌پرسند. به برگزیده انجیل یوحنا دقت کنید: روزی سران قوم یهود از اورشلیم چند تن از کاهنان را نزد یحیی فرستادند تا بدانند آیا او خود ادعا دارد که مسیح است یا نه؟ یحیی روشن و بی‌پرده اظهار داشت: نه من مسیح نیستم. پرسیدند: خوب پس که هستید؟ آیا الیاس پیغمبرید؟ جواب داد: نه! پرسیدند: آیا شما آن پیامبر نیستید که ما چشم به راهش می‌باشیم؟ باز هم جواب داد: نه. (انجیل یوحنا 19:1). با دقت در این آیه به وضوح می‌یابید که یهودیان منتظر سه شخصیت بودند: 1-الیاس 2- مسیح 3- پیامبری که در انتظار اویند. بحث از الیاس (یا همان ایلیا) هم مفصل است و هم ربطی به این بحث ندارد. برای همین آن را فعلا مطرح نمی‌کنیم. می‌مانند دو نفر دیگر: یکی مسیح و دیگری(آن نبی). نه ما مسلمانان و نه شما مسیحیان تردید نداریم که منظور از مسیح،‌ خود حضرت عیسی است. پس تنها می‌ماند آن پیامبری که یهودیان منتظرش بودند. سؤال: آن پیامبر کیست؟ همان پیامبری که یهود انتظارش را می‌کشید؟ همان کسی که غیر از الیاس و مسیح است؟ این سوال پیوسته در بین یهودیان مطرح بوده است. بر اساس کتاب مقدس یهودیان از حضرت یحیی می‌پرسند:‌ اگر تو الیاس نیستی و مسیح نیستی و آن پیامبر هم نیستی، پس به چه اجازه‌ای تعمید می‌کنی؟ چرا بنی اسراییل از یحیی باز خواست می‌کنند؟ جواب روشن است؛ چون فقط الیاس، مسیح و آن پیامبر اجازه داشتند مردم را پاک کنند. با توجه به سه بخش فوق که از کتاب مقدس ارائه شد، تصریح شده است که پیامبری نیامده و ما منتظر او هستیم. حال دوست عزیزم آن پیامبر کیست؟ که تا زمان مسیح نیامده بود! خود مسیح هم نمی‌توانست باشد! مومنان آن زمان نیز منتظرش بودند! مسیحی: سلام. شما به متن دقت نکرده‌اید. واضح است که این دو (مسیح - آن نبی) یک نفرند. هر دوی این‌ نام‌ها مانند اسم و فامیل مربوط به عیسی مسیح است. فیض خداوندمان عیسی مسیح با شما باشد. ادامه دارد

/ 0 نظر / 9 بازدید