روشهای جلوگیری از تنبلی

. روش (الف ب پ ت ث )را بکار بگیرید . قبل از شروع به کار فهرستی از کارهایتان را تهیه کنید و سپس آنها را از نظرارزش و ضرورت اولویت بندی کنیدتا مطمئن شوید که همیشه در حال انجام مهمترین کارهایتان هستید 6. روی اهداف اصلی تمرکز کنید . آن نتایجی را که واقعا باید از انجام مطلوب ار حاصل شود شناسایی کنید و در طول روز بر روی آنها کار کنید 7. از قانون کارآیی اجباری تبعیت کنید. برای انجام دادن همه کارها وقت کافی وجود ندارد اما برای انجام دادن مهمترین کارها همیشه وقت به اندازه کافی وجود دارد اینها کدام هستند؟ 8. پیش از شروع ار مقدمات ار را فراهم کنید با این کار از عملکرد ضعیف جلوگیری میکنید 9. هر چه در ارتباط با کارتان لازم است فرا بگیرید . هر چه در ارتباط با کارهای اساسی و کلیدی خود دانش و مهارت بیشتری بدست آورید آنها را سریعتر شروع و زودتر به پایان میبرید

.استعدادهای خاص خود را تقویت کنید . دقیقا تعیین کنید در انجام چه کاری خوب عمل میکنیدو بعد با تمام وجود به این کارها بپردازید 11.محدودیتهای اصلی خود را مشخص کنید . محدودیتها و عوامل بازدارنده درونی و بیرونی خود را مشخص کنید . عواملی که سرعت شما را در دستیابی به مهمترین اهدافتان تعیین میکنند . سپس توجه خود را به از بین بردن انها متمرکز کنید. 12.هربار یک بشکه جلو بروید. فقط اگر قدم به قدم پیش بروید میتوانید بزرگترین و پیچیده ترین کار را نیز به انجام برسانید 13.خودتان را تحت فشار بگذارید . تصور کنید که به مدت یکماه باید شهر را ترک کنید دست به کار شوید و مهمترین کاری را که باید قبل از ترک شهر انجام دهید به اتمام برسانید 14.توانمندیهای خود را به حداکثر برسانید . زمانهایی از روز که در طی آن به بالاترین حد قابلیت ذهنی و جسمی خود میرسید را شناسایی کنید . کارهای مهم و اساسی خود را در این مقطع زمانی انجام بدهید . برای رسیدن به بالاترین سطح عملکرد خود به استراحت کافی بپردازید

15.برای کار بیشتر به خودتان انگیزه بدهید . در هر شرایطی به دنبال چیزهای مثبت باشید . به جای تمرکز بر مشکلات به دنبال راه حل بگردید . همواره خوش بین و سازنده بودن را مد نظر خود قرار دهید. 16.تنبلی خلاق را تجربه کنید . از آنجایی که قادربه انجام تمام کارها نیستید باید بیاموزید که عمدا بعضی از کارها را که از ارزش کمتری برخودارند کنار بگذارید تا وقت کافی برای معدود کارهای مهم و با ارزش داشته باشید 17.مشکل ترین کار را اول انجام دهبد . روزتان را با سخت ترین کار آغاز کنید کاری که میتواند بیشترین تاثیر را بر خودتان و کارتان بگذارد و تا وقتی که آن را تمام نکرده اید دست از کار نکشید 18.کارهای بزرگ و پیچیده را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و برای شروع به کار یک قسمت از کار را شروع کنید و به اتمام برسانید 19.برای هر کاری زمانی کافی را در نظر بگیرید تا در این فرصت بتوانید روی مهمترین کارهایتان تمرکز کنید 20.سرعت انجام کار را افزایش دهید . دقت کنید که کارهای اصلی و مهم را سریعتر انجام دهید تا بعنوان فردی که کارها را سریع و خوب انجام میدهید مشهور شوید 21.هر بار یک کار مهم انجام دهید . اولویتهای روشنی را برای خودوضع کنید . سریعا کار را شروع کنید و سپس بدون وقفه تا تکمیل 100 درصد کار ، کار کنیداین کلید واقعی افزایش کارایی و بهره وری فردی است . تصمیم بگرد که این اصول را همه روزه تمرین کنید تا جزیی از نهاد شما شود . با داشتن این عادات مدیریت فردی و تبدیل آنها به عنوان بخشی از شخصیت خود ، آینده تان را تضمین کنید . فقط کافی است که دست به کار شوید

/ 0 نظر / 26 بازدید