نصایح علامه بزرگوار حسن زاده املی

نصایح علامه بزرگوار حسن زاده املی

باید به فکر بنشینی و به نماز برخیزی. دنیا را به اهل دنیا واگذاری؛ امّا نصیب خود را از دنیا از یاد مبری که خدای تعالی فرمود:

«وَ لا تَنسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنیا؛ سهم خود را از دنیا فراموش مکن».(سوره قصص، آیه 78). البته بدان که نصیب این سرا، برگرفتن زاد و توشه است برای آن سرا.

عزیزم! بنگر در خویشتن که چه گرد آورده ای و قبل از آن که از تو حساب بکشند، به حساب خود برس.

صمت و جوع و سهر و خلوت و ذکر به دوام

نـا تمـامـان جهـان را کنــد ایـن پنـج تــمام

صمت خاموشی است؛ جوع گرسنگی؛ سَهَر بیداری؛ خلوت گوشه گیری و ذکر به دوام، همیشه به یاد حقّ بودن.

در چهار تای اول، میانه روی و اعتدال داشته باش و از افراط و تفریط بپرهیز و در پنجمی «خوشا آنان که دائم در نمازند». آنهایی که خدا را در همه احوال ایستاده و نشسته و به پهلو یاد می کنند». (سوره آل عمران، آیه 191)

«الَّذینَ هُم عَلی صَلاتِهِم دائِمُونَ». (سوره معارج، آیه 23)

عزیز من! بیا دامی بنه گر دانه داری. خود را باش و دنیا را نکوهش مکن. آگاه باش تا خود را تباه نکنی. حیف است که به کاهلی بنشینی.

هر که را نبود طلب مردار اوست

زنـده نبود صـورت دیوار اوست

می دانی که دل تا شکسته نشود؛ خانه ربّ نمی گردد و این شکسته از صد هزار درست بیشتر ارزد؛ بلکه به قیمت در نیاید؛ زیرا که بهای آن خدای تعالی است.گنج غمش را دل بشکسته ببایدو این گنج را هر کس نیابد و در دست هر کس نیاید.

جامـی غم دوست را بـه عـالم ندهـی با هر که نه دوست شرح این غم ندهی

مــرغ غـم او بـه حـیـله شـد مـا را رام خـامـوش کـه مــرغ رام را رم نـدهــی

رسول اللّه(ص) فرمود: «اَکثَرُ صیاحِ اَهلِ النّارِ مِن سَوفَ؛ بیشتر فریاد دوزخیان از «فردا فردا کردن» است».

حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خط

من چـرا عشـرت امـروز به فـردا فـکنـم

عزیز من! قیامت، قیامتی است. این زمان راست خیز باش تا رستاخیر بشوی. درست قیام کن تا قیامت گردی. بدان که خدای متعال را نظر به قلوب و درون است. نه به ظاهر و برون. در تطهیر نفس بکوش که «لا یمَسُّهُ اِلاّ المُطَهَّرُون» (سوره واقعه، آیه 79) که جز پاک شدگان بر قرآن است نزنند و از حقایق آن با خبر نشوند و به معنای آن نرسند».

 

/ 0 نظر / 34 بازدید