کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧
فرزندان خوب والدین یکی از نیکی هایی که می توانند به والدینشان بکنند ولو انها در حیات هم که باشند می توانند این نماز برای برای هدیه به انها و تشکر از زحماتشان بخونند یاعلی نماز برای والدین دو رکعت است در رکعت اول بعد از حمد ده بار میگویی رب اغفر لی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب و در رکعت دوم بعد از حمد میخوانی رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مومنا و للمومنین و مومنات و بعد از سلام نماز ده بار بگو رب ارحمهما کما ربانی صغیرا .
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :