کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
به غنضفر میگن پسرت رکورد شکونده میگه غلط کرده من که پولش رو نمیدم **** میخوام..شرمنده.. روم به دیوار.. اسمتون چیه؟ یارو شاکی میشه، میگه: ایجور که تو پرسیدی، اسمم زهر ماره ***
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :