کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧
عقل تو جبرئیل توست بدین معنا که عقل تو معانی الهی را از آسمان معارف بر نفس تو نازل می کند و تو همان رسولی هستی که باید آنرا به اندام و اعضا و جوارحت و ذهن و نیات و تفکرت و بر قوای دست و پا و گوش و زبانت ابلاغ کنی که حدّ خدا را نگهدارند. " قوا انفسکم و اهلیکم ناراً"(ترجمه خود و اهل خود را از آتش حفظ کنید). تو خود رسول خودی که در کوه حِرای قلبت به دعوت الست بربکم لبیک می گویی پس مبادا گلیم تحیّر بر خود بپیچیم.(یا ایها المزمل قم اللیل الی قلیلاً) حتی اندکی تفکر فضیل نفس را بیدار می کند و حُرّ سرکش دلت را به حُرِّ دلباخته تبدیل می کند که کفش بر گردن در پیشگاه عقل زانو می زند و اوامر حق را گردن می نهند انگاه همه اعضا و جوارح و حواس چند گانه ات ندای اللهم لبیک را در می دهند اگر این چنین شدی همان است که فرمود انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل من رب الرحیم
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :