کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
عبادت جسد و استمداد از ارواح مطهره معصومین علیهم السلام روح انست. نجاست پاکی را دور می کند و گناه ایمان را. بزرگترین مشکلات با صبر رفع میشود و ان در نوجوانی شکل میگیرد. نادان از اتش سوزاننده تر است و همنشینی با او سخت ترین عذابها. طالب علم به میزان علمش متحمل رنج و سختی و فشار روحی می شود. رفتار و گفتار ارتباط مستقیم با عقل دارد همانطور که چشم با سر . اشراق عقل فعال بر عقل انسانی را کشف میگویند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :