کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
حضرت رسول الله صلی الله علیه وا له در جمع اصحابشان فرمودند : قیامت برپا نشود تا اینکه مردم کسانی را که از خدا فرمان می برند دشمن دارند و کسانی که خدا را نافرمانی می کنند دوست بدارند و در ان روز از قران جز خط و رسمش بجای نخواهد ماند... مردانشان خود را به زینت زنان می ارایند و زنانشان با زیروها خود را ارایش می دهند مثل پادشاهان رفتار می کنند و با مقام و لباس به یکدیگر فخر می فروشند. ولی دوستان خدا رنگشان از شب زنده داری پریده کمرشان از ایستادن در نماز خمیده و شکمهایشان از روزه های بسیار به پشتشان چسبیده است وهر گاه که انان سخن حقیقت گویند به انان گویند چه کسی زینت خدا را بر بندگانش بیرون اورده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ ... اینانند که هر منطقه ای زمین انانرا می شناسد محرابهای انان به هنگام نبودشان بر انان می گرید و رو به یاران نمود و فرمود ایا میدانید اندوه و تفکر من درچیست؟ و اشتیاقم به چییست یاران گفتند نه ای رسول خدا فرمود: مشتاق دیدار برادران خودم هستم که پس از من می ایند .
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :