کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
اسمان از روی دلسوزی برای او می گریند پس خداوند متعال می فرماید ای فرشتگان من چرا میگریید؟ گویند ای معبود وسرور ما چگونه نگرییم و حال انکه دوست تو در زمین از روی درد ناله سر میدهد و آه می کشد. پس خدای متعال می فرماید: ای فرشتگان من شاهد باشید که من از بنده خودم به سبب انکه بر رنج و سختی صبر نموده و راحتی نمی جوید راضیم. فرشتگان گویند ای معبود و سرور ما پس از این سخنی که فرمودی هرگز شدت و سختی به بنده و دوست تو زیانی نتواند رساند.خدای متعال می فرماید ای فرشتگان من دوست من در نزدم مانند یکی از پیامبران من است و اگر دوستم مرا بخواند و برای افریدگانم شفاعت کند شفاعت او را برای بیش از هفتاد هزار نفر می پذیرم. نگاه به انان در نزد من محبوبتر از نگاه به کعبه است و گنهگاران وقتی در حضور انان می نشینند پس از نزد انان برنخیزد جز انکه خداوند بر انان نظر رحمت اندازدو مقصر از انان نزد خداوند از هزار کوشای غیر انان برتر است . ای اباذر خندهاشان عبادت و شادیشان تسبیح و خوابشان صدقه و نفسهایشان جهاد است و خداوند برانان سه مرتبه نظر افکند ای اباذر من خیلی مشتاق انانم.( برگرفته از کتاب بحرالمعارف). در ادامه این حدیث شریف در کتاب روح البیان امده است که فرمود: افرادی از انها که اهل عمل صالحند اجر 50 نفر از شما را دارند و سه بار تکرار فرمودند سپس فرمودند این بخاطر انست که شما شرایطی در اختیار دارید که شما را در کارهای خیر یاری می کند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :