کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
در کتاب بحار الانوار امده است که حضرت رسول فرمودند برادران من قومی هستند که در اخر الزمان ایمان می اورند بخدا ومن در حالی که مراندیده اند خداوند عالم ایشانرا با نامهای انها و نامهای پدرانشان بمن شناسانیده پیش از انکه انها را از اصلاب پدارنشان و ارحام مادرانشان بیرون بیاورد هر اینه ایشان شدیدترند بر ثابت شدن بر دین خودشان از شدت و سختی کندن خار از درخت خاردار با دست در شب تاریک ... این جماعت مانند چراغهایی هستند که در تاریکی روشنی می بخشند خدا انها را نجات می دهد از هرگونه فتنه تار و تاریک. در کتاب ملاحم ابن طاوس علیه الرحمه امده است: پرسیده شد از حضرت رسول الله (ص) چه وقت امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کنند. فرمودند: زمانی که اشکار شود در میان شما انچه اشکار شده میان بنی اسرائیل. پرسیدند چیست انچه در میان ایشان اشکار شده فرمود مداهنه و سازش کردن اخیار و خوش کرداران شما با اغنیا و نافرمانان و معصیت و نافرمانی کردن علنی بدکاران شماو ان وقت که ملوک و روسا شما خردسالان ونوجوانان شما باشند و دانشمندان دین شما اراذل و فرومایگان شما باشند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :