کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥

ذکر خدا در طول ايام هفته روزی ۱۰۰ مرتبه

شنبه : يا رب العالمين

يك شنبه : يا ذالجلال و الاكرام 

دوشنبه : يا قاضي الحاجات

سه شنبه : يا ارحم الراحمين

چهار شنبه : يا حي و يا قيوم

پنج شنبه : لا اله الا الله الملك الحق مبين

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :