کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
مسلمان: سلام. استفان عزیز، ابتدا مایلم به سوال من در این زمینه پاسخ دهید که آیا یهودیان آن زمان هم معتقد بودند این دو اسم برای یک نفر است یا خیر؟ موفق باشید. مسیحی: بله،‌ یهودیان آن زمان هم معتقد بودند که این دو اسم برای تأکید به کار رفته‌اند. مانند این که اسم یک نفر استفان باشد و فامیلی او هم داودی. وقتی کسی از راه دوری بیاید می‌پرسد تو استفان هستی؟ تو داودی هستی؟ این در حالی است که همه می‌دانند هر دو اسم (استفان و داودی) نام یک نفر است. در زمان مسیح هم همین‌طور بود. یهودیان می‌دانستند مسیح و آن نبی اسم و فامیل مسیح است و لذا دوبار پرسیدند. ماراناتا آمین. مسلمان: استفان عزیزم،‌ اگر یهودیان آن زمان هم همین عقیده را داشتند، پس چرا بین خودشان اختلاف افتاد؟ چرا وقتی مسیح آمد، برخی گفتند او مسیح است و برخی دیگر گفتند: خیر او آن نبی است؟! اگر ایشان می‌دانستند که مسیح و آن نبی دو اسم برای یک نفر است، دلیلی برای این اختلاف نداشتند. اختلاف مزبور نشانه این است که آن‌ها عقیده داشتند،‌ نام‌های مسیح و آن نبی برای دو نفر است. شاد باشید. مسیحی: سلام. خب که چی! این قبیل برگرفته‌ها، تنها نشان می‌دهد که برخی از یهودیان درباره بسیاری از بخش‌های تورات دچار کج‌فهمی بودند. فرض بگیریم که یهودیان معتقد بودند مسیح و آن نبی دو نفرند. بنا بر این فرض معلوم است که آنان اشتباه می‌کرده‌اند. مسلمان: سلام. گر چه پاسخ شما عوض شد و فرض دومی را مطرح فرمودید، اما به خاطر این‌که جای سوال باقی نماند، به بررسی این فرض هم خواهیم پرداخت. ابتدا مایلم توجه شما را به دو نکته زیر جلب کنم: 1- یهودیان آن زمان منفعتی برای تفسیر اشتباه نداشتند تا بخواهند به اشتباه آیات را تفسیر کنند؛ اما ما و شما امروزه در تفسیر این آیه منفعت داریم. 2- سند بشارت به آن نبی و مسیح در عهد عتیق نشان می‌دهد که مسیح باید اسرائیلی باشد و آن نبی غیر اسرائیلی. مفسران کتاب مقدس وقتی به این آیه انجیل یوحنا رسیدند، ذیل آن نوشتند: سند این آیه و باور یهودیان مبنی بر این‌که آن نبی باید بیاید، از تورات سفر تثنیه فصل و آیه 18:18 می‌باشد. با توجه به گفته مفسران،‌ به طور طبیعی این بشارت ارتباط تنگاتنگی با بشارت تثنیه 18:18 می‌یابد. چون یهودیان بشارت به آن نبی را از تثنیه 18 : 18 گرفته بودند. حال اگر تکلیف بشارت تثنیه 18 :18 مشخص و تفسیر آن معلوم گردد، گره این بشارت نیز باز شده و می‌فهمیم که آیا یهودیان در باره این‌که مسیح و آن نبی دو شخصیت هستند،‌ اشتباه می‌کردند یا خیر. متن بشارت در تثنیه: و خداوند به من گفت: آنچه گفتند، نیکو گفتند. نبی‌ای را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر کس از کلامش اطاعت نکند من از وی انتقام خواهم گرفت (تثنیه 15:18-18). ما فرض می‌کنیم که این بشارت بر دو نفر بیشتر تطبیق ندارد: یا مسیح، یا پیامبر اسلام. وقتی که به این بشارت مراجعه می‌کنیم،‌ می‌بینیم که چهار علامت برای آن نبی مشخص شده است: 1. آن نبی از برادران بنی‌اسرائیل است نه خود بنی‌اسرائیل. 2. آن نبی مثل موسی است. 3. خدا کلام خودش را در دهان آن نبی می‌گذارد. 4. هر کس از آن نبی اطاعت نکند، خدا از وی انتقام خواهد گرفت. هر کدام از این خصوصیات توضیحاتی دارد: نخست آیا آن نبی از بنی‌اسرائیل است یا از غیر بنی اسرائیل؟ من ابتدا موقعیت منطقه را برای شما ترسیم می‌کنم. حضرت موسی بنی‌اسرائیل را برمی‌دارد و همگی به مصر می‌گریزند. از دریا هم رد می‌شوند. در بین راه اقوام زیادی را قتل عام می‌کنند. چهل سال در بیابان سر گردان می‌شوند و سپس با هزاران زحمت به پشت رود اردن می‌رسند. آنجا بنی‌اسرائیل همه در کنار حضرت موسی هستند. هنوز وارد ارض موعود نشده‌اند، زمین‌ها تقسیم نشده و اقوام داخل أرض موعود با نسل‌کشی از بین نرفته‌اند. خدا به حضرت موسی می‌فرماید: تو از رود گذر نمی‌کنی و در این طرف رود از دنیا می‌روی. حضرت موسی تمام بنی‌اسرائیل را جمع می‌کند و می‌فرماید: من از این رود گذر نمی‌کنم. خداوند به من فرموده که نبی‌ای مثل تو از میان برادران بنی‌اسرائیل انتخاب می‌کنم. در عبارت دقت کنید: نبی‌ای از برادران بنی اسرائیل. از طرفی می‌دانیم همه طوایف بنی‌اسرائیل در آن موقع مورد خطاب حضرت موسی بودند؛ هیچ کس نیز غایب نبود. حضرت موسی فرمود: از برادران شما دیگر نمی‌تواند از میان شما باشد و از طرفی می‌دانیم که حضرت عیسی از میان شما (بنی‌اسرائیل ) بوده و پیامبر اسلام از میان برادران بنی‌اسرائیل (بنی‌اسماعیل). ادامه دارد
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :