کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦

موسي(ع) در راهي شيطان را ديد,در ضمن گفتگويي از او پرسيد

چه گناهي است كه اگر انسان آن را انجام دهد تو بر او آنچنان مسلط مي شوي كه هر كجا بخواهي او را مي كشاني؟

شيطان گفت:انساني كه از عمل نيك خود خوشحال باشد آنرا بسيار تصور كند ولي گناهش را كوچك و ناچيز بشمرد

من بر او مسلط مي شوم

 

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :