کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
از جمله روایاتی که مروی است عبارتند از قال ابوبصیر من ابو عبدالله (ع) : برای مرد نگاه کردن به بدن زن چهره و دو کف دست و دو قدم است .( کتاب کافی) رسول خدا(ص) با اسماء فرمود: ای اسماء همین که زن به حد بلوغ رسید سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود مگر این( اشاره به چهره و قسمت مچ به پایین دست خودشان).(کتاب سنن ابو داوود ). در ذیل ایه 31 سوره مبارکه نور نیز فرمود: زن مو و سینه و دورگردن و زیر گلوی خود را بپوشاند. در این باب در سوره نور ایات 59 تا 61 بیاناتی نیز دارد. همچنین در ایات یاده شده امده است که خدا فرمود: ای پیامبر به همسران و دخترانت و به زنان مومنین بگو که جلبابها(روسریها) خویش را بخود نزدیک سازند این کار برای اینکه شناخته شوند ومورد اذیت قرار نگیرند نزدیکتر است و خداوند امرزنده و مهرباناست اگر منافقان و بیمار دلان و کسانی که در شهر نگرانی بوجود می اورند از کارهای خود دست برندارند ما ترا علیه ایشان خواهیم برانگیخت در انوقت فقط مدت کمی در مجاورت تو خواهند زیست.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :