کشکول معرفت (عباس کلهر)
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
امام علی علیه السلام فرمود: در امور واجب نباید به نشاط یا افسردگی روح نگاه کرد باید بواجب عمل کرد در امور مستحب به نشاط روح بنگر و او را دریاب و در افسردگی تحت فشارش نده. موقیعتهایی که در گذشته نابود کردی در اینده جبران کن که در قیامت سعادتمند شوی. از رفاقت با گنهکاران پرهیز کن زیرا شرّ به دنبال شرّ می گردد. از غضب بپرهیز چرا که غضب نشانه حرکت شیطان است. در اشوب همانند شتر دوساله باش نه کوهان دارد که بار بردارد و نه پستاندارد که شیر بدهد. (خطبه های 69 و 76 نهج البلاغه). گناهی که تو را انجامش ناراحت سازد در نظر خدا بهتر از کار نیکی است که تو را مغرور گرداند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :