کشکول معرفت
درباره مباحث مختلف دینی و عمومی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥

نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥

نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥

نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥

نویسنده: سیدعباس - سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٥

آیه ای که خمس را واجب کرد!

 لطفا به ادرس زیر مراجعه کنید

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=175994

نویسنده: سیدعباس - دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٥

حدیثی است بسیار دقیق و زیبا و عمیقا متناسب با اوضاع زمانه و مردمان 
این روزگار از این رو آنرا کامل درج می کنیم.
عبدالله قلانسی از علمای قرن ششم هجری قمری 
در کتاب ارشاد نقل کرده است که از امیرالمومنین علی رضی الله عنه آورده اند 
که روزی خطبه می خواند اندر خطبه چنین گفت" زمانه ای بیاید که مردمان به 
روی زمین می روند و دلهای ایشان مرده باشد". پرسیدند که به چه سبب میرد
 دلهایشان گفت: "به سبب چهار چیز یکی آن که علم با منفعت نیاموزند و علما
 را خوار دارند دویم آنکه دنیا را دوست دارند سیم آن که ناپرهیزگار باشند 
چهارم آنکه کار را به هوای تن کنند چون این چهار خصلت در ایشان جمع شود 
دلهای ایشان به تمامی بمیرد.
چون در ایشان نگاه کنی شش چیز علامت مرگ دل ایشان بینی: 
یکی آنکه به نعمت ها شکر نیارند و دیگرآنکه به شدت ها صبر نیارند و 
سیم آنکه به قضاها رضا ندهند و چهارم آنکه از گناهان توبه نیابند و 
پنجم آنکه از طاعتها حلاوت نیابند و ششم آنکه با زبان کلمه شهادت بگویند 
ولیکن در دل شادی یافت ایمان نیابند.
چون این شش چیز در ایشان جمع شود 
مولی عزوجل مر اهل آن زمان را به ده چیز عقوبت کند: یکی آنکه به رنج تن
 ایشان بیفزاید دویم آنکه برکت از کسب ایشان بردارد سیم آنکه مالهای ایشان
 از حرام گرداند چهارم آنکه به وامهای گران در افتند
 پنجم آنکه به زبان ایشان سخن
 بیهوده و غیبت بسیار رود ششم آنکه مرایشان را حمیت (غیرت) دین نبود
 هفتم آنکه
 دلهای ایشان به حسبت (امید مزد اخروی) نگراید هشتم آنکه از خویشان ببرند
 از
 بهرمال نهم آنکه دعای بدایشان بر ایشان پیوسته شود دهم آنکه چون ملک الموت 
علیه السلام بیاید ایشان را باغم نان یابد".
نویسنده: سیدعباس - دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٥
 
مراقب چشم های خود باشید:
جوانی به حکیمی گفت: «وقتی همسرم را انتخاب کردم، 
در نظرم طوری بود که گویا خداوند مانندش را در دنیا نیافریده 
است. وقتی نامزد شدیم، بسیاری را دیدم 
که مثل او بودند. وقتی ازدواج کردیم، خیلی‌ها را از او زیباتر یافتم. 
چند سالی را که را با هم زندگی کردیم، 
دریافتم که همه زن‌ها از همسرم بهتراند.»
حکیم گفت: «آیا دوست داری بدانی از همه این‌ها تلخ‌تر و ناگوارتر چیست؟»
جوان گفت: «آری.»
حکیم گفت: «اگر با تمام زن‌های دنیا ازدواج کنی، احساس خواهی
 کرد که همه جانوران محله شما از آن‌ها زیباترند.»
جوان با تعجب پرسید: «چرا چنین سخنی می‌گویی؟»
حکیم گفت: «چون مشکل در همسر تو نیست. مشکل اینجا است که
 وقتی انسان قلبی طمع‌کار و
 چشمانی هیز داشته باشد و از شرم خداوند خالی باشد، محال است
 که چشمانش را جز خاک گور چیزی دیگر پر کند.
 آیا دوست داری دوباره همسرت زیباترین زن دنیا باشد؟»
جوان گفت: «آری.»
حکیم گفت: «مراقب چشمانت باش.»


 
نویسنده: سیدعباس - دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٥

سوال یک دختربچه ۹ساله شیعه ازمدیر خود که باعث شد تمام کارشناسان شبکه های وهابی جوابی بجز سکوت برایش نیافتند: ما درکلاس ۲۴نفر هستیم، معلم ما وقتی میخواد از کلاس بیرون بره به من میگه : خانم محمدی ، شما مبصر باش تا نظم کلاس بهم نریزه . . . وبه بچه ها میگه: بچه ها ، گوش به حرف مبصر کنید ، تا برگردم . شما میگید پیامبر(ص) از دنیا رفت وکسی را به جانشینی خودش انتخاب نکرد ، آیا پیامبر(ص) ، به اندازه معلم ما ، بلد نبود یک مبصر و یک جانشین بعد از خودش تعیین کند که نظم جامعه . . . اسلامی به هم نریزد ؟! جواب مدیر اهل سنت به دانش آموز شیعه: برو فردا با ولی ات بیا کارش دارم ، دانش آموز رفت وفرداش با دوستش اومد. مدیرگفت: پس چرا ولیتو نیاووردی ، مگه نگفتم ولیتو بیار ؟ دانش آموز گفت: این ولیه منه دیگه . مدیر عصبانی شدوگفت: منظور من از ولی سرپرسته ، پدرته ، رفتی دوستتو آوردی؟ دانش آموز گفت: نشد دیگه اینجا میگی ولی یعنی سرپرست ، پس چطور وقتی پیامبر میگه این علی ولی شماست میگید معنی ولی میشه دوست . بنازم به این بچه شیعه . اگر شیعه ای وعاشق علی و ولایت علی هستی تا میتونی این مطلب رو ارسال کن "یاعلی"یعنی اگه درست باشه بنالمش.

نویسنده: سیدعباس - دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٥

نویسنده: سیدعباس - دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٥

نویسنده: سیدعباس - سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳٩٤

سوال یک دختربچه ۹ساله شیعه ازمدیر خود که باعث شد تمام کارشناسان شبکه های وهابی جوابی بجز سکوت برایش نیافتند: ما درکلاس ۲۴نفر هستیم، معلم ما وقتی میخواد از کلاس بیرون بره به من میگه : خانم محمدی ، شما مبصر باش تا نظم کلاس بهم نریزه . . . وبه بچه ها میگه: بچه ها ، گوش به حرف مبصر کنید ، تا برگردم . شما میگید پیامبر(ص) از دنیا رفت وکسی را به جانشینی خودش انتخاب نکرد ، آیا پیامبر(ص) ، به اندازه معلم ما ، بلد نبود یک مبصر و یک جانشین بعد از خودش تعیین کند که نظم جامعه . . . اسلامی به هم نریزد ؟! جواب مدیر اهل سنت به دانش آموز شیعه: برو فردا با ولی ات بیا کارش دارم ، دانش آموز رفت وفرداش با دوستش اومد. مدیرگفت: پس چرا ولیتو نیاووردی ، مگه نگفتم ولیتو بیار ؟ دانش آموز گفت: این ولیه منه دیگه . مدیر عصبانی شدوگفت: منظور من از ولی سرپرسته ، پدرته ، رفتی دوستتو آوردی؟ دانش آموز گفت: نشد دیگه اینجا میگی ولی یعنی سرپرست ، پس چطور وقتی پیامبر میگه این علی ولی شماست میگید معنی ولی میشه دوست . بنازم به این بچه شیعه . اگر شیعه ای وعاشق علی و ولایت علی هستی تا میتونی این مطلب رو ارسال کن "یاعلی"یعنی اگه درست باشه بنالمش.

نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٤

با سلام

 

کتاب حقیقت روح انسان اخیرا به چاپ رسید

این کتاب مفید شامل مطالبی است از جمله :

وجود،‏چرا‏وجود‏است

موجودیت ‏خدا‏ به‏ چیست

نسبت ‏خدا‏به ‏مخلوق‏ چیست

مراتب‏ وجود ‏ و‏ شهود

اسرار‏خلقت

سر اعداد‏ در ‏خلقتّ

اشیاء‏ ثابتند‏ یا‏ متحرک

سرگذشت‏ ارواح

روح ‏اعظم‏ کیست

حقیقت ‏انتخاب ‏انسان

قضای‏ الهی‏ و‏ اختیار‏انسان

نفخ ‏روح،‏به ‏چه‏ معناستَ

 

برای دانلود به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://s3.picofile.com/file/8224448384/Haqighat_roh_ensan_931128.pdf.html

نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤

 

 لینک دانلود کتاب کشکول مائده

 

http://uplod.ir/ryc5fzcl4l7e/kashkol_maede.pdf.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤

 


لینک دانلود کتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان
http://uplod.ir/g92c1f63lph9/eshraghat_complete.pdf.htm

اشراقات ربانی در شناخت انسان

نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤

 


لینک دانلود کتاب اشراقات ربانی در شناخت انسان
http://uplod.ir/g92c1f63lph9/eshraghat_complete.pdf.htm
نویسنده: سیدعباس - یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٤
حکایات حکیمانه

مراقب چشم های خود باشید:
جوانی به حکیمی گفت: «وقتی همسرم را انتخاب کردم، 
در نظرم طوری بود که گویا خداوند مانندش را در دنیا نیافریده 
است. وقتی نامزد شدیم، بسیاری را دیدم 
که مثل او بودند. وقتی ازدواج کردیم، خیلی‌ها را از او زیباتر یافتم. 
چند سالی را که را با هم زندگی کردیم، 
دریافتم که همه زن‌ها از همسرم بهتراند.»
حکیم گفت: «آیا دوست داری بدانی از همه این‌ها تلخ‌تر و ناگوارتر چیست؟»
جوان گفت: «آری.»
حکیم گفت: «اگر با تمام زن‌های دنیا ازدواج کنی، احساس خواهی
 کرد که همه جانوران محله شما از آن‌ها زیباترند.»
جوان با تعجب پرسید: «چرا چنین سخنی می‌گویی؟»
حکیم گفت: «چون مشکل در همسر تو نیست. مشکل اینجا است که
 وقتی انسان قلبی طمع‌کار و
 چشمانی هیز داشته باشد و از شرم خداوند خالی باشد، محال است
 که چشمانش را جز خاک گور چیزی دیگر پر کند.
 آیا دوست داری دوباره همسرت زیباترین زن دنیا باشد؟»
جوان گفت: «آری.»
حکیم گفت: «مراقب چشمانت باش.»

بقیه در ادامه مطلب...
 

ادامه مطلب ...
نویسنده: سیدعباس - پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳٩٤


ایت الله طهرانی به نقل از مرحوم علامه محمدحسین طهرانی نقل کرد که آقا فرمودند یک نفر آمد پیش آقای حداد رضوان الله علیه می خواست برود سفر مکه ایشان فرمودند من تو را به خدا نمی سپارم خدا را به تو می سپارم! تو را به خدا بسپارم معلوم است که خدا تو را حفظ می کند ولی من خدا را به تو می سپارم!توخدا را گم کردی! منمی خواهم خدا را در اختیارت قرار بدهم تا حداقل این چند روز از دستش ندهی! ما امام زمان را باید در خودمان قرار بدهیم نه اینکه خودمان را در امام زمان! او که حاضر است! مومن و کافر در وجود آن حضرت است! تفاوتی هم با ما ندارند، تمام عالم وجود، جبراییل هم فانی در وجود امام زمان است حیات جبراییل، حیات میکاییل همه اینها بسته به نظر امام است. امام زمان این گونه اند! ما تصوّر می کنیم که امام زمان یک آدمیاست مثل آدمهای دیگر! حالا لقب امامت هم دارد ! نه!

ما نباید صرفا به انعقاد مجالس و ذکر و... خیال کنیم مطلب تمام است یک متنی از امام زمان گفتیم و یک شعری هم خواندیم و یک چند کیلو شیرینی و این حرفها هم پخش کردیم و تمام شد شیعه شدیم! نه!بایداینها بجای خود محفوظ باشد افراد مختلف اشخاص مختلف طبقات مختلف آنها باید بهره مند بشوند! بچه ها باید بدانند،بایدبا ولایت امام زمان رشد پیدا کنند زندگیشان باید با یاد امام زمان باشد! اینها همه هست و شرائطی دارد و این شعارها همه در راستای آن است ولی بالاتر از این مسئله چیست؟ این است که ما او را در خودمان بگذاریم و این هم سخت و مشکل است ، دوام می خواهد! قوام می خواهد! همت می خواهد همتش راهم باید از خود حضرت بگیریم!
در کتاب کمال الدّین و تمام النّعمة خود آن حضرت در خطابشان به شیخ مفید مى‏ فرمایند:
ولو أنَ‏ أشیاعَنا وَفّقهمُ اللهُ لِطاعتهِ عَلى اجتِماعٍ مِن القلوبِ فى الوَفآء بالعَهدِ عَلیهِم لَما تأخَّرَ عنهُم الیُمن بِلقآئِنا، وَ لَتَعجَّلَتْ لَهُم السَّعادةُ بمُشاهَدتِنا علَى حقِ‏ المَعرفةِ و صِدقِها منهُم بِنا. فما یحبِسُنا عنهُم إلّا ما یَتّصلُ بِنا مِمّا نَکرهُهُ و لا نُؤثِرهُ منهم .
« و اگر چنانچه پیروان و شیعیان ما که خداوند ایشان را بر طاعت خویش موفّق گرداند دلهاى خود را به هم پیوسته و متّحد مى ‏گردانیدند بر اساس وفاء به عهدى که بسته بودند نسبت به ولایت ما و حمایت و پشتیبانى از ولایت و لوازم آن، توفیق زیارت و لقاء ما از آنان فوت نمى‏ گردید؛ و سعادت مشاهده ما با معرفت تامّ و کامل و صدق آنها نسبت به ما نصیب ایشان مى ‏گردید. پس هیچ امرى موجب حرمان آنها از فیض حضور ما نیست مگر آن اعمال و کردارى که از آنان سر مى‏زند و موجب تکدّر خاطر ما را فراهم مى‏آ ورد و ما از ایشان انتظار نداریم.

حال نیک است که به مراحل ظهور حجت خدا هم اشاره کنیم:
ظهور دو مرحله دارد یکی ظهور حجت خدا در نفوس افراد و دیگر ظهور در صحنه اجتماعی و جهانی. پس ظهور اول ظهور درونی و دوم ظهور، بیرونی است.
برای تحقق در هردو ظهور بستر الزم نیاز هست یعنی افراد با ظهور حجت، نور خدا را در دل خود تجربه کنند تا ظهور خارجی و سراسری برای آنان مفید باشد. باید زمینه ظهور را در دل و قلب آماده کرد تا حضرت در خیمه دل اقامت بفرمایند.
امامت ظاهری و باطنی دارد. گاه امامت در ظاهر و باطن آشکار است و گاه امامت با واسطه انجام میشود.
دل با انجام دستورات الهی آماده و برخلاف آن ویران میشود. اگر اشخاص خود را اصلاح کنند و از خداوند عالم اصلاح شئون روحی خود را مسئلت کنند
حضرت حجت ابتدا در جان آنها ظهور میکند و دل آنان را نورانی میکند وسینه آنها را میگشاید و آنها را برای ظهور بیرونی آماده میفرماید. این نشانه حجت حق است که از طرق رویا، مکاشفه، اعمال، رفتار، گفتار و نیات آشکار میشود
واین معنی بر اهلش پوشیده نیست. پس نیک فهم کن اگر این علائم را نداری دعوی شیعه بودن نکن که دروغ بزرگی گفته ای.
خدایا ما دروغگوییم مگر تو ما را صادق کنی. آمین
نویسنده: سیدعباس - سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤

دو تا بچه توى شکم مادر بودن. اولی میگه تو به زندگی بعد زایمان اعتقاد داری؟

…: دومی: آره حتما. یه جایی هست که می تونیم راه بریم شاید با دهن چیزی بخوریم

اولی: امکان نداره. ما با جفت تغذیه می شیم. طنابشم انقد کوتاهه که به بیرون نمی رسه. اصلا اگه دنیای دیگه هم هست چرا کسی تاحالا از اونجا نیومده بهمون نشونه بده.

…:دومی: شاید مادرمونم ببینیم

اولی: مگه تو به مامان اعتقاد داری؟ اگه هست پس چرا نمی بینیمش

…: دومی: به نظرم مامان همه جا هست. دور تا دورمونه.

اولی: من مامانو نمی بینم پس وجود نداره.

…:دومی: اگه ساکت ساکت باشی صداشو می شنوی و اگه خوب دقت کنی حضورشو حس می کنیو این است داستان ما و، آخرت...

و خدایی که دراین نزدیکیست...

نویسنده: سیدعباس - سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤

نامه پادشاه عربستان .اگه ناوایران به راه خودرابه یمن ادامه بده وازخط سرخ عبورکنه بااولین فروندهواپیما بدون هیچ اخطاری اوراخواهیم زد.

نامه سردارسلیمانی به پادشاه عربستان.
ناوایران راه خودرابه یمن ادامه میدهدوتا11روزدیگربه یمن میرسدوبه شرفم قسم کوچکترین تیری ازعربستان به ناوایران برسدطی 48ساعت بااجازه رهبر انقلاب عربستان رابجزمکان های مذهبی باخاک یکسان میکنم وجمعه همان هفته مردمان پارسی نمازجمعه خودرادرمکه کنارخانه خدابرپامیکنند

نویسنده: سیدعباس - چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤

حدیثی است بسیار دقیق و زیبا و عمیقا متناسب با اوضاع زمانه و مردمان 
این روزگار از این رو آنرا کامل درج می کنیم.
عبدالله قلانسی از علمای قرن ششم هجری قمری 
در کتاب ارشاد نقل کرده است که از امیرالمومنین علی رضی الله عنه آورده اند 
که روزی خطبه می خواند اندر خطبه چنین گفت" زمانه ای بیاید که مردمان به 
روی زمین می روند و دلهای ایشان مرده باشد". پرسیدند که به چه سبب میرد
 دلهایشان گفت: "به سبب چهار چیز یکی آن که علم با منفعت نیاموزند و علما
 را خوار دارند دویم آنکه دنیا را دوست دارند سیم آن که ناپرهیزگار باشند 
چهارم آنکه کار را به هوای تن کنند چون این چهار خصلت در ایشان جمع شود 
دلهای ایشان به تمامی بمیرد.
چون در ایشان نگاه کنی شش چیز علامت مرگ دل ایشان بینی: 
یکی آنکه به نعمت ها شکر نیارند و دیگرآنکه به شدت ها صبر نیارند و 
سیم آنکه به قضاها رضا ندهند و چهارم آنکه از گناهان توبه نیابند و 
پنجم آنکه از طاعتها حلاوت نیابند و ششم آنکه با زبان کلمه شهادت بگویند 
ولیکن در دل شادی یافت ایمان نیابند.
چون این شش چیز در ایشان جمع شود 
مولی عزوجل مر اهل آن زمان را به ده چیز عقوبت کند: یکی آنکه به رنج تن
 ایشان بیفزاید دویم آنکه برکت از کسب ایشان بردارد سیم آنکه مالهای ایشان
 از حرام گرداند چهارم آنکه به وامهای گران در افتند
 پنجم آنکه به زبان ایشان سخن
 بیهوده و غیبت بسیار رود ششم آنکه مرایشان را حمیت (غیرت) دین نبود
 هفتم آنکه
 دلهای ایشان به حسبت (امید مزد اخروی) نگراید هشتم آنکه از خویشان ببرند
 از
 بهرمال نهم آنکه دعای بدایشان بر ایشان پیوسته شود دهم آنکه چون ملک الموت 
علیه السلام بیاید ایشان را باغم نان یابد".
مطالب قدیمی تر »
کدهای اضافی کاربر :